Βραβεία

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΣΕΦ

Ημερομηνία:12-13/09/2015

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΛΕΥΚΑΝΤΙ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Ημερομηνία:02/08/2015

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΛΕΥΚΑΝΤΙ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Ημερομηνία:28/06/2015

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΜΕΓΑΡΑ

Ημερομηνία:17/05/2015

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΜΕΓΑΡΑ

Ημερομηνία:16/05/2015

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΑΘΗΝΑ BLANOS

Ημερομηνία:23/11/2014

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:Ο.Α.Κ.Α

Ημερομηνία:27-28/09/2014

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΛΕΥΚΑΝΤΙ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Ημερομηνία:03/08/2014

Διαγωνισμός:SQ EXPERIENCED UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Δεύτερη

Τοποθεσία:ΑΘΗΝΑ BLANOS

Ημερομηνία:11/05/2014

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Δεύτερη

Τοποθεσία:ΑΘΗΝΑ BLANOS

Ημερομηνία:10/05/2014

Διαγωνισμός:SQ MASTER UNL

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Δεύτερη

Τοποθεσία:ΑΘΗΝΑ BLANOS

Ημερομηνία:09/03/2014

Διαγωνισμός:AUTO BATTLESHIPS

Διοργανωτής:EMMA HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ΜΕΓΑΡΑ

Ημερομηνία:13/10/2013

Διαγωνισμός:BEST DRIVER

Διοργανωτής:SONY HELLAS

Θέση:Πρώτη

Τοποθεσία:ATHENS

Ημερομηνία:15-16/11/1997